Vykort i historien

Under 1860-1870 talet ansåg det tyska postverket att det var för dyrt att hantera brev i kuvert med sigill, då det oftast endast stod några rader i brevet. I Österrike lanserade man år 1869 ett brevkort som kunde skickas för halva portokostnaden. Det blev en enorm succé och under de första månaderna såldes cirka tre miljoner postkort (vykort) som brev. Vykorten hade då bara en liten teckning i ena hörnet.

Vykortets genombrott

Det stora genombrottet för vykort kom år 1889 då den stora världsutställningen i Paris ägde rum och den stora sevärdheten var förstås Eiffeltornet. Tidningen Le Figaro tryckte upp ett vykort med bild av tornet på framsidan. Tusentals människor köpte vykortet, skrev "här var jag" och skickade det till vänner och bekanta. Det var ju lättare att skicka ett vykort än ett brev. Sedan började vykort produceras med bild av ett hus, ett torg eller en gata och vykorten blev snabbt mycket populära. Som exempel kan nämnas att år 1904 skickades cirka 49 miljoner vykort från drygt fem miljoner personer i Sverige. Brevbärarna i världen bar det året ut cirka sju miljarder vykort. Då producerades också stora mängder vackra vykort som gratulationskort, fantasikort, julkort, tecknade kort, kort på berömda personer och så vidare. I USA blev städer som New York och Las Vegas extra populära vykortsmotiv tack vare höga byggnader och iögonfallande casinos.

Det blev också populärt att göra vykort genom att ta fotografier av sig själv framför sitt hus eller sin T-Ford och sen beställa fotografiet baksidan av ett vykort. Förr ringde man inte så mycket utan man skickade ett vykort. Även i små städer som Norrtälje skickade man vykort inom stan, och då skrev man inte stadens namn utan bara helt enkelt "Härstädes".

Vykort i Sverige

År 1872 infördes ett vykort utan bildmotiv i Sverige. Det blev det svenska vykortets historiska avstamp. Ungefär tio år senare hade utvecklingen gjort att man introducerade ”brefkort med vyer”. Men det stora genombrottet ägde rum på Stockholmsutställningen år 1897. Vykorten var då tecknade. Kända vykortskonstnärer var Anna Palm, Jenny Nyström, Thorvald Rasmussen, Anne Charlotte Sjöberg och Johan Tirén.

Det äldsta kända svenska vykortet skickades lokalt inom Kristinehamn den 9 december år 1882. Vykorten var frankerat med ett 3 öres frimärke. Vid en auktion den 17 mars 1996 slutade budgivningen på detta vykort på hela 15000 kronor! Det äldsta kända vykortsmotivet i Sverige är tecknat och visar en förgätmigejkvist med texten ”Jan gratulerar”. Detta vykort sändes från Leufsta Bruk den 27 februari år 1884.

Produktionen av vykort är idag enorm, enbart i Sverige skickas över 100 miljoner vykort per år, varav de flesta med motiv eller foto.

 © eVykort.com